BILETHOGGAREN JO VISDAL FRÅ VÅGÅ

Edvard Munch og vagværen Jo Visdal (1861-1923) gjekk saman eitt år på Den kgl. Tegneskole i Christiania i 1883-84.

Som eit elevarbeid laga Jo Visdal ei byste av Edvard Munch, og gjorde ferdig bysta i 1886. Denne bysta er den einaste av Edvard Munch som vart laga medan han levde.

I 1888 reiste Munch og Visdal samtidig til Paris som unge kunststudentar. Bysta var eit av arbeida som gjorde at Visdal fekk utdanningsstipend til Paris.

Bysta av Edvard Munch sto heime hos familien Munch på Nordstrand  og vart dekorert på Edvards fødselsdag kvart år. Den vart i 1909 støypt i bronse og kjøpt inn av Nasjonalgalleriet.

Jo Visdal vart ein anerkjent kunstnar og laga ei rekke bystar og relieff, m.a. av Bjørnson, Ibsen og Anker.

Bysta av Edvard Munch vart lånt ut av barnebarnet til Jo Visdal til støyping av ei i bronse. Denne nystøypte bronsebysta står nå i står i prestegardshagen i Ullinsvin i Vågå og vart avduka i 2013 i samband med 150-års jubileet for Munch sin fødsel.

Kjelder: Bodill Stenseth, Pakten, 2004. Slektshistorikar Johan Storm Munch.

Bysta av Edvard Munch som står i prestegardshagen i Ullinsvin.

Bysta av Edvard Munch som står i prestegardshagen i Ullinsvin.

 

SCULPTOR JO VISDAL FROM VÅGÅ

Edvard Munch and the Vågå-local Jo Visdal (1861-1923) were both students at the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry in Christiania in 1883-84.

As part of his studies, Jo Visdal made a bust of Edvard Munch. This was completed in 1886, and is the only one of its kind made of the artist while he was alive.

In 1888, Munch and Visdal both travelled to Paris as young art students. Visdal’s work had by then earned him a scholarship.

The bust was kept at the Munch family home at Nordstrand, and was always decorated on Edvard’s birthday. In 1909, it was cast in bronze and bought by the National Gallery.

Jo Visdal was a renowned artist, and made a series of busts and reliefs of famous people like Bjørnson, Ibsen and Anker.

A bronze copy of the Edvard Munch bust was cast using the original on loan from Jo Visdal’s granddaughter. This new bronze version is now on display in the rectory garden at Ullinsvin in Vågå, and was unveiled in 2013 in connection with the 150th anniversary of Munch’s birth.

Sources: Bodill Stenseth, Pakten, 2004. Genealogist Johan Storm Munch.