Munch-opplevingar

Du kan oppsøkje stadene Munch sjølv besøkte i Vågå. Vi tek deg med attende i tid, til da Edvard Munch besøkte Vågå fyrste gongen.

Her er noko for einkvar. Dei mange opplevingane knytter kunst og natur saman. Edvard Munch uttrykte «Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så».

Har du ein kunstnar i magen? I Galleri Ullinsvin kan du la kreativiteten blomstre og prøve deg som virutuell kunstar og måle eit av sju kjende motiv av Munch.

Prestegardshagen i Ullinsvin med bysta av Edvard Munch

 

Våre Munch-opplevingar: