EDVARD MUNCH SOM AMATØRFOTOGRAF

Edvard Munch var ikkje berre målar, men og ein ivrig fotograf.

I 1902 kjøpte han seg sitt fyrste fotoapparat. Dette var nytta til å eksperimentere, ofte med seg sjølv framfor linsa. Edvard Munch var av dei fyrste kunstnarane som tok «selfies».Munch var ein nysgjerrig fotograf, noko som ofte ga uvanlege kameravinklar, «feil» fokus og lang eksponeringstid, som viste motivet på ein spøkelsesaktig måte. Denne eksperimentelle tilnærminga er den same som i måleria hans. Munch såg på seg sjølv som ein amatørfotograf og stilte aldri ut fotografia sine offentleg.

I 1930 skreiv han:

«Jeg har en gammel umoderne kasse som jeg har tatt utallige bilder av meg selv med. Det gir ofte forbausende virkninger. Når jeg en gang blir gammel og ikke har noe bedre å foreta meg enn å sysle med en selvbiografi, da skal også alle mine fotografiske selvportretter se dagens lys.»

 

Kjelde: munchmuseet.no og den digitale utstillinga Det eksperimentelle selvet.

 

EDVARD MUNCH AS AMATEUR PHOTOGRAPHER

Edvard Munch was not only a painter; he was also a keen photographer. In 1902, he acquired his first camera. He used it to experiment, and often pointed the lens at himself. Edvard Munch was one of the first artists taking “selfies”. Munch was eager to learn, and often explored unusual camera angles, “wrong” focus, and long exposure time resulting in a ghostly effect. This experimental approach is the same as in his paintings. Munch considered himself an amateur photographer, and his photos were never exhibited.

In 1930, he writes: “I have an old out-of-date box with which I have taken countless pictures of myself. The effects are often surprising. When I one day grow old and have nothing better to do than busy myself with an autobiography, then all my photographic self-portraits will see the light of day.”

 

Source: munchmuseet.no and the virtual exhitibion;   Det eksperimentelle selvet