GRISEN I TRONHUS OG «ALFA OG OMEGA»

Munch teikna og skissa, og etter kvart fotograferte han også.

I skisseboka frå 1895 finn vi fjell, Espedalsvatnet, dyr, menneskje og ein gris, mest truleg grisen i Tronhus i Randsverk frå da Munch overnatta der i 1895. Det blir spekulert i om denne skissa kan vere opphav til grisen som kjem att i «Alfa og Omega».

Munch si «Alfa og Omega»-mappe frå 1908-1909 vart trykt i København mens Munch vart behandla for nervøst samanbrot på Dr. Jacobsens klinikk. Mens han var her besøkte han Den Zooogiske Have, der studiar av dyr danna grunnlag for fleire av motiva. Mappa var planlagt som ein grafisk serie allereie rundt 1895 i form av teikningar, og vart i 1904 presentert som utkast til ein syklus kalla «De første mennesker». Mappa inneheld eit prosadikt som høyrer til bileta. Munch skreiv mange tekster i løpet av livet. Historia om Alfa og Omega er ein av få som vart publisert.

Kjelder: emunch.no. Artikkel om Munchs alfa og omega-mappe av Sivert Thue og artikkel i GD; https://www.gd.no/gdnorddalen/var-noktern-med-bruken-av-munch/s/5-18-33480)

 

THE TRONHUS PIG AND “ALPHA AND OMEGA”

Today we take photos, whereas Munch, in his time, made drawings and sketches (but did dabble in photography as well). In his sketchbook from 1895 are mountains, lake Espedalsvatnet, animals, people – and a pig, which is probably the one Munch met when staying overnight in Tronhus in Randsverk that same year. Some believe that this is the same pig that later appears in “Alpha and Omega”.

Munch’s “Alpha and Omega” portfolio from 1908-1909 was printed in Copenhagen when he was being treated for a nervous breakdown at Dr. Jacobsen’s clinic. During his time there, he visited the zoological garden and studied the animals – which in turn inspired his artwork. Originally planned as a series of lithographs as early as in 1895, the portfolio was presented as a draft cycle of life called “The First Human Beings” in 1904. The work consists of a prose poem accompanied by a series of pictures. Munch wrote a number of texts during his lifetime. The Alpha and Omega story is one of the few that was published.

Sources: emunch.no. Artikkel om Munchs alfa og omega-mappe av Sivert Thue og artikkel i GD; https://www.gd.no/gdnorddalen/var-noktern-med-bruken-av-munch/s/5-18-33480)