OVERNATTING HJÅ SLEKTNINGEN JENS TRONHUS I RANDSVERK

På veg til Vågåmo i 1895 overnatta Edvard Munch på Randsverk seter/turisthotell og signerte seg inn i gjesteboka.

Denne staden, som før heitte Ommonseter, var eigd av Jens Tronhus (1846-1924), son av Peter Munch Tronhus på Petterbessa ved Øvre Sjodalsvatnet. Edvard Munch var i slekt med Tronhus-familien, og Edvard og Jens var tremenningar.

Verten Jens Tronhus utvikla den nedslitte setra til å bli datidas leiande turistbedrift i denne delen av Jotunheimen. Han var blant anna fjellførar og jaktguide for dei engelske forfattarane av boka «Tre i Norge ved to av dem» – eit ikonverk i norsk fjellitteratur – og for Kronprins Gustav av Sverige. Jens Tronhus vart etter kvart nesten like legendarisk som far sin. Mange fjellvandrarar budde hjå Jens Tronhus på veg inn eller ut av fjellheimen.

I skisseboka har Edvard Munch notert kor han går vidare frå Randsverk:

Randsverk – følge
Kjøreveien
til Lemonsjøen Dartus sæter,
ta til venstre en Faaresti over
Aasen – til Flatningen sø –

Kjelder: Slektshistorikar Johan Storm Munch. Årstidsskrift frå Vågå Historielag, Jutulen 2019, årgang 23. emunch.no (skissebok MM.T.131)

Signaturen til Edvard Munch i gjesteboka. Foto: Dag Lindvig

Signaturen til Edvard Munch i gjesteboka. Foto: Dag Lindvig

 

OVERNIGHT STAY WITH JENS TRONHUS, HIS RELATIVE IN RANDSVERK

On his way to Vågåmo in 1895, Edvard Munch stayed overnight at Randsverk mountain farm/lodge – where he also signed the visitors’ book. The farm, originally called Ommonseter, was owned by Jens Tronhus (1846-1924), son of Peter Munch Tronhus who lived at Bessetra by lake Øvre Sjodalsvatnet. Edvard Munch was related to the Tronhus family, and he and Jens were second cousins.

The host, Jens Tronhus, had turned the run-down farm into what was then the leading tourism business in this part of Jotunheimen. He was also a mountain and hunting guide, and worked for the British authors of  “Three in Norway (by Two of Them)” – an iconic travelogue from Norway – as well as for Crown Prince Gustav of Sweden. Jens Tronhus became a figure of great renown, almost as legendary his father. His establishment was a popular place to stay on the way to or from the mountains.

In his sketchbook, Edvard Munch has noted down his route from Randsverk:
Randsverk – follow the road
to Lemonsjøen Dartus farm,
turn left on a track across
Aasen – to Flatningen lake –

Sources: Genealogist Johan Storm Munch. Årstidsskrift frå Vågå Historielag, Jutulen 2019, årgang 23. emunch.no (skissebok MM.T.131)