«SKRIK» – EIT AV VERDAS MEST BERØMTE MOTIV

«Skrik» av Edvard Munch er eit av verdas mest berømte motiv og har blitt ei heil verd sitt ikon.

Måleriet finst i tre versjonar i tillegg til ei rekkje grafiske trykk. Alt starta med ein spasertur med vener. Den flammande solnedgangen vakte ein kraftig reaksjon hjå Edvard, men ikkje hjå venane hans. Opplevinga vart omsett i både ord og bilete, og resulterte det i dette kjende måleriet.

I Nice, Frankrike i 1892, skreiv Munch eit langt dikt i dagboka si om denne spaserturen. I diktet gjev han uttrykk for korleis dei flammande skyene og den blåsvarte byen og fjorden påverka han. Han måtte stoppe opp, skjelvande av angst, og kjende «…et stort uendelig skrik gjennom naturen». Det er en eksistensiell og tidlaus tematikk i motivet.

 

Kjelder: Munchmuseet.no. Nikita Mathias, Edvard Munch – Kunsten og Livet, 2020.

 

“THE SCREAM” – ONE OF THE WORLD’S MOST FAMOUS MOTIFS

“The Scream” by Edvard Munch is an iconic work and one of the world’s most famous paintings. It exists in three versions and also as a series of prints. When out walking with his friends, there was a blood red sunset. This had a profound effect on Edvard, but not on his companions. He expressed his experience in words as well as images, something that resulted in this renowned painting.

In Nice, France, in 1892, Munch wrote a long poem in his diary about this walk. He describes how the flaming sky and bluish black fjord made an impression on him. Shaking with anxiety, he had to stop and sensed “…an infinite scream passing through nature”. The painting is a timeless example of existentialism.

 

Sources: Munchmuseet.no. Nikita Mathias, Edvard Munch – Kunsten og Livet, 2020.