«SKRIK» TIL VÅGÅ?

Det blir sagt at ein versjon av «Skrik» kan ha vore lagra i Vågå under krigen saman med om lag 30 andre Munch-måleri og eit lite våpenarsenal.

Akkurat kvar desse bilda har vorte lagra var det berre nokre få personar som visste. Petter Olsen fortalde til Aftenposten i 2012 at far hans Thomas kjøpte «Skrik» og fleire andre kunstverk av Edvard Munch like før 2. verdskrig. For å sikre desse skattane, valde han å gøyme dei på ein trygg stad. Familien eigde Gammel-Sandbu i Vågå. Gammel-Sandbu er også garden som var gøymestad for den norske Kongen, Kronprinsen og regjeringa den andre veka av krigen i april 1940. Under kamphandlingane i aprildagane vart i følgje historia Munch-måleria som familien Olsen eigde, flytta vidare frå Gammel-Sandbu til Darthus ved Lemonsjøen for sikring. Olsen fortalde at han var 11 år og hugsa at måleria vart flytta til ein fjellgard som var eigd av bestemora og bestefaren. Darthus er framleis i Olsen sitt eige.

Edvard Munch skriv følgjande i skisseboka si om rette vegen ned til Vågå:

Randsverk – følge Kjøreveien
til Lemonsjøen Dartus sæter,
ta til venstre en Faaresti over
Aasen – til Flatningen sø –

Kjelder: emunch.no (skissebok MM.T.131), Munchmuseet.no. Årsskrift frå Vågå Historielag, Jutulen, Årgang 17. Slektshistorikar Johan Storm Munch.
https://www.aftenposten.no/kultur/i/gE4xJ/krigens-ukjente-munch-thriller, https://www.gd.no/nyheter/skrik-vart-berga-i-vaga/s/1-934610-5945293?service=print,)

 

“THE SCREAM” AT VÅGÅ?

It is believed that a version of the “The Scream”, along with some 30 other Munch paintings and a small arsenal of weapons, may have been kept at Vågå for safekeeping during the war. Only a few people knew exactly where these were stored. In 2012, Petter Olsen told the Aftenposten newspaper that his dad, Thomas, bought «The Scream» and several other Edvard Munch artworks just before the Second World War. In order to protect these treasures, he chose to hide them in a safe location. The family owned the farm Gammel-Sandbu in Vågå. Gammel-Sandbu also served as a hiding place for the Norwegian King, Crown Prince and government during the invasion in early April 1940. That very same month, as hostilities intensified, the Munch paintings owned by the Olsen family were moved from Gammel-Sandbu to Darthus by lake Lemonsjøen for safekeeping. Olsen was then 11 years old, and remember the artworks being placed at a mountain farm belonging to his grandparents. Darthus is still owned by Olsen.

In his sketchbook, Edvard Munch describes the route to Vågå as follows:

Randsverk – follow the road
to Lemonsjøen Dartus farm,
turn left on a track across
Aasen – to Flatningen lake –

 

Sources: emunch.no (skissebok MM.T.131), Munchmuseet.no.
Årsskrift frå Vågå Historielag, Jutulen, Årgang 17.
Genealogist Johan Storm Munch.
https://www.aftenposten.no/kultur/i/gE4xJ/krigens-ukjente-munch-thriller, https://www.gd.no/nyheter/skrik-vart-berga-i-vaga/s/1-934610-5945293?service=print,)