VÅGÅ, EIT REISEMÅL FOR KUNSTNARAR

Edvard Munch var ikkje den einaste kunstnaren som oppsøkte Vågå.

Gjennom tidene har ei rekkje kunstnarar kome hit. Vågåsommaren 1894 viser til sommaren da 10 unge kunstnarar med Vågåkunstnaren Kristen Holbø i spissen budde og arbeidde i bygda, og har vorte eit omgrep i norsk kunsthistorie.

Hindsæter hotell stod ferdig i 1898, og dei fyrste åra budde det mange kunstnarar her, bl.a. fjellpoeten Theodor Caspari, målarar som Lars Jorde og William Henry Singer og arkitekten Carl Berner. Alle henta inspirasjon frå naturen i Vågå. Hindsæter gjekk i nokre år under namnet kunstnarhotellet i Jotunheimen.

Edvard Munch uttala sjølv følgjande om kva han måla:

«Jeg maler ikke efter naturen – jeg tar fra dens rike fat

Jeg maler ikke det jeg ser – men det jeg saa»

(notat 1928)

Kjelder: Munchmuseet, Som et spøgelse forlader jeg dig, Sitater av Edvard Munch, 2017, side 14. www.hindseter.no

 

VÅGÅ, AN ARTISTS’ RETREAT

Edvard Munch was not the only artist drawn to Vågå. It is a destination that has attracted numerous artists over the years. In the summer of 1894, 10 young artists – led by Kristen Holbø from Vågå – came together to live and work in the village. This later became known as the Vågå Summer, and is a key event in Norwegian art history.

Hindsæter hotel was completed in 1898, and counted numerous artists among its early visitors – including the mountain poet Theodor Caspari, painters such as Lars Jorde and William Henry Singer, and the architect Carl Berner. All came to draw inspiration from nature in Vågå. Hindsæter was for years known as the artists’ hotel in Jotunheimen.

Edvard Munch describes his own motifs as follows:

“I do not paint from nature – I help myself from its bountiful platter

I do not paint what I see – but what I saw”

(note 1928)

Sources: Munchmuseet, Som et spøgelse forlader jeg dig, Sitater av Edvard Munch, 2017, side 14. www.hindseter.no